ePaper dla Muzeów i Galerii Sztuki

Bitmap

W ostatnim trzydziestoleciu rola i misja muzeów uległy radykalnej zmianie. Instytucje powołane dla ochrony, konserwacji i udostępniania swych zbiorów przyjęły zupełnie nowy kurs w kierunku tworzenia szerokich relacji ze społeczeństwem, coraz bardziej świadomym swego miejsca w kulturze i coraz bardziej wymagającym. Wśród wielu zmian, które już miały miejsce, i które wciąż zachodzą w nowoczesnym wystawiennictwie, jeden element wydaje się niezmienny, tradycyjny, a można powiedzieć, anachroniczny. Jest nim ETYKIETA muzealna lub wystawowa.

Etykieta w swej formie nigdy nie przestała być tabliczką zawierającą pisaną informację. Jej początkiem była inskrypcja malowana cienkim pędzlem bezpośrednio na obramieniu obrazu lub wręcz na płaszczyźnie malowidła. Później przybrała formę małej płytki z namalowanym lub wygrawerowanym nazwiskiem autora i rokiem powstania dzieła, przykręconej do dolnej ramy. Zmiany koncepcji i misji muzeów w XX wieku zainicjowały powstanie etykiety o bardziej zaawansowanej formie, większych rozmiarach i zawierające szerszą informację. W tym samym czasie etykieta znalazła też nowe miejsce: na ścianie lub na postumencie, tuż obok wystawianego dzieła. Formalnie jednak etykieta nigdy jednak nie przestała być tabliczką zawierającą pisaną informację.

Proponujemy zupełnie nowe podejście do koncepcji etykiety muzealnej i wystawowej. Nasz produkt to etykieta w technologii papieru elektronicznego ePaper (PicoSign™)

Jest to rozwiązanie opracowane w celu spełnienia wymogów nowoczesnego wystawiennictwa w zakresie wyczerpującej, adekwatnej i profesjonalnie przygotowanej informacji podanej w nowatorskiej i atrakcyjnej formie. Etykiety ekranowe ePaper łączą zalety papieru elektronicznego z wygodą bezprzewodowego przesyłania danych.

Oto wybrane właściwości etykiet muzealnych i wystawowych ePaper, które usatysfakcjonują muzealników, organizatorów wystaw artystycznych i właścicieli galerii sztuki. Przede wszystkim jednak zaspokoją potrzebę informacji wymagającej i świadomej publiczności.

 

Ekrany ePaper nie emitują światła a wrażenia wzrokowe są takie same jak przy czytaniu druku na papierze tradycyjnym dlatego umieszczenie ich tuż obok dzieła sztuki nie zakłóca jego odbioru i nie odwraca uwagi patrzącego od wystawianego obiektu.

Wyświetlacze (ekrany) ePaper są połączone poprzez WIFI z systemem informatycznym tworząc nowe możliwości prezentacji dzieł:

  • prezentowany na etykiecie ePaper tekst lub grafika mogą być opracowywane i projektowane przez pracowników muzeum lub instytucji wystawienniczej na własnym sprzęcie komputerowym.
  • zawarta na etykietach ePaper informacja może być zmieniana, poprawiana, przepisywana, przeredagowywana według potrzeb bez konieczności zdejmowania ekranika ze ściany.
  • zawartość merytoryczna może obejmować nie tylko tekst, ale także mapki, rysunki, tabele, wykresy a nawet zdjęcia wysokiej rozdzielczości. Na obecnym etapie rozwoju technologii nie są dostępne kolory (wyświetlacze prezentują informację w czerni, bieli i szarości).
  • rozmiar i format liter i znaków oraz grafik, map i diagramów mogą być zmieniane według potrzeb w sposób identyczny do znanych edytorów tekstu.
  • tekst może być zapisywany w każdym języku, także za pomocą znaków innych niż łacińskie. Zwiedzający może zmieniać wersję językową prezentowanej informacji.
  • technología ePaper jest wykorzystywana nie tylko w formie etykiet wystawienniczych, ale także jako tablice większych rozmiarów, mających szerokie zastosowanie w przypadku wystaw czasowych: tablice informacyjne, plakaty, opisy wstępne i końcowe wystaw lub działów muzealnych. Dodatkowo ekrany ePaper są nieocenione jako wyświetlacze godzin otwarcia, cen, promocji, zniżek, ogłoszeń dla grup turystycznych umieszczanych w holu muzeów i galerii lub nad kasami biletowymi.

 

We wnętrzach muzealnych i wystawowych ekrany ePaper są zasilane bateriami jednak skrajnie niskie zużycie energii powoduje, że wymiana baterii jest potrzebna nie częściej niż co dwa lata. W przypadku wystaw organizowanych na zewnątrz budynków do zasilania wykorzystywana jest energia solarna: gliptoteki na wolnym powietrzu, przeszklona architektura, parki historyczne, arboreta, ogrody, ruiny, etc.

Rozwiązania ePaper dla muzeów i galerii mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb instytucji wystawienniczej.

Wyświetlacze ePaper to innowacyjna, ekologiczna i użyteczna technologia, która może być wykorzystana w każdej potrzebie dostarczenia informacji dla publiczności. Zarówno muzea, jak i komercyjne lub niekomercyjne galerie sztuki poszukują coraz to nowszych metod prezentacji swoich zbiorów, ukierunkowanych na nowoczesne rozwiązania. ANTAMION wraz z MPICOSYS są już dziś gotowi dostarczyć te rozwiązania.