Przestudiujemy Twoje wymogi energetyczne. Dopasujemy optymalne źródło energii odnawialnej.

Na podstawie danych zużycia energii w Twojej firmie oraz uwarunkowań energetycznych dobierzemy technologię źródła OZE i wyliczymy jego optymalne parametry. Może to obejmować elektrownię fotowoltaiczną, w każdym wykonaniu, tj. dachową, gruntową lub pływającą lub wykorzystanie energii wodnej, jeśli jest to możliwe. Naszym celem jest stworzenie spersonalizowanego i zrównoważonego rozwiązania, które zaspokoi Twoje potrzeby energetyczne, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

Audyt i analityka energetyczna

Analizujemy dane zużycia energii. Obliczamy i dobieramy profile generacyjne źródeł OZE. Pomagamy w optymalizacji procesów technologicznych i produkcyjnych w Twojej Firmie, aby lepiej wykorzystywały generację energii ze źródeł odnawialnych.

Studium wykonalności. Projektowanie. Dokumentacja wykonawcza

Pomagamy w inwestycjach OZE na każdym etapie przygotowawczym i projektowym. Doradzimy przy podejmowaniu decyzji o OZE. Zaprojektujemy instalację i zrobimy komplet dokumentacji do realizacji inwestycji.

Prowadzenie procesu administracyjnego uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Przeanalizujemy MPZP i mozliwość budowy PV. Wystąpimy o warunki przyłączenia do OSD. Przygotujemy KIP i raport środowiskowy, jeśli potrzebny do uzyskania DUŚ. W przypadku fotowoltaiki na wodzie przygotujemy operat wodnoprawny i uzyskamy pozwolenie wodnoprawne. Przygotujemy wniosek i uzyskamy pozwolenie na budowę.

Planujesz instalację OZE? Pomożemy ją zaprojektować i uzyskać niezbędne pozwolenia administracyjne

Zespół inżynierski z doświadczeniem w projektowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii

Analityka i dopasowywanie profili zużycia i generacyjnych OZE

Udzielone wsparcie dla klientów z wielu branż i sektorów przemysłu.

Projekty instalacji fotowoltaicznych

Portfolio wykonanych projektów zarówno dla instalacji autokonsumpcyjnych, jak również farm fotowoltaicznych, w tym zintegrowanych z magazynami energii.

Projekty pływających elektrowni fotowoltaicznych

Projektowanie platform pływających, systemów kotwiczenia/cumowania, projekty elektroenergetyczne instalacji PV i przyłączy.

Projekty instalacji mikroturbin dla odzysku energii spadku wody

Dobór turbiny, projektowanie montażu turbiny oraz wodnych instalacji rurociągowych, sterowanie turbiną, przyłącze do sieci.

Antamion - dobry projekt i dobre przygotowanie inwestycji to klucz do niezawodnej instalacji OZE