Polityka prywatności w sieci internetowej spółki Antamion

Zorganizowaliśmy naszą stronę tak, by jej przeglądanie nie wiązało się z koniecznością podania przez Państwa danych identyfikacyjnych, ani ujawnienia żadnych danych osobowych. Może zdarzyć się, że poprosimy Państwa o podanie informacji o sobie lub na temat Państwa spółki, byśmy mogli lepiej Państwa obsłużyć. Jeśli zdecydujecie się Państwo podać takie umożliwiające identyfikację dane, będziemy je wykorzystywać zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Udostępniamy tę politykę, by odpowiedzieć na niektóre z pytań, jakie mogą Państwo mieć na temat rodzajów informacji, jakie możemy gromadzić z naszej strony internetowej, a także na temat sposobu ich potencjalnego wykorzystania przez nas. Wchodząc na tę stronę wyrażają Państwo zgodę na postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Obowiązuje ona w odniesieniu do danych gromadzonych na stronie internetowej Antamion.

Zmiany do niniejszej Polityki prywatności

Choć niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 21 maja 2018r., jest zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018r. [‘RODO’] i wprowadza nowe obowiązki dotyczące powierzania przetwarzania danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie bez powiadamiana Państwa o tym. Z najświeższą wersją Polityki prywatności można zapoznać się, klikając na łącze hipertekstowe “Prywatność”, znajdujące w stopce podstron niniejszej strony internetowej. Państwa korzystanie z niniejszej strony internetowej może także być objęte dodatkowymi postanowieniami określonymi w Warunkach Użytkowania i w innych miejscach niniejszej strony internetowej.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Strona internetowa www.antamion.com jest prowadzona przez spółkę ANTAMION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Polska, ul. Hutnicza 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556611, NIP 5882409276 [„Antamion”]
Zakładamy, że odwiedzając naszą stronę internetową chcecie Państwo uzyskać informacje o naszej spółce. Podobnie my mamy nadzieję dowiedzieć się na podstawie Państwa odwiedzin naszej strony, jakie są Państwa potrzeby jako obecnego lub potencjalnego klienta lub udziałowca.
Funkcję pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach realizujemy przy pomocy:

 • informacji dobrowolnie wpisywanych do formularzy
 • plików cookie zachowanych na urządzeniach końcowych (tzw. „ciasteczka”)
 • gromadzenia dzienników serwera WWW przez dostawcę usług hostingowych: OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1 – 54-402 Wrocław, Polska, www.ovh.pl

2. CEL I FORMA GROMADZENIA DANYCH

 • Istnieje możliwość, że będą Państwo mogli zadawać na naszej stronie internetowej pytania i po rejestrować się, celem uzyskania informacji. Poprosimy Państwa o podanie danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi (takich jak nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Jeśli nie będziecie chcieli Państwo podać tych danych osobowych, dostęp do naszej strony internetowej będzie nadal możliwy, ale może się zdarzyć, że nie będziecie mogli uczestniczyć w pewnych promocjach bądź otrzymywać informacji o produktach oferowanych na naszej stronie internetowej lub poprzez interaktywne reklamy, albo uzgadniać pewnych kwestii, takich jak obsługa przez Internet.
 • Strona internetowa gromadzi informacje podawane dobrowolnie przez Użytkowników.
 • Strona internetowa może także zapisywać informacje o ustawieniach połączenia (godzina, adres IP)
 • Dane przekazywane na formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów
 • Administratorem gromadzonych danych jest Antamion
 • Dane zawarte na formularzu są przetwarzane w celu, któremu dany formularz służy, na przykład w celu przetworzenia zamówienia na usługę zgodnie z umową lub skontaktowania się z klientami usług sprzedaży.
 • Możemy gromadzić pewne dane zbiorcze zwane danymi rejestru sieci (takie jak informacje o Państwa przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, odwiedzanych stronach, itp.) i wykorzystywać pliki cookies, gdy wchodzą Państwo na wiele podstron naszej strony internetowej. Na przykład, kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, nasz serwer sieciowy automatycznie rozpozna pewne dane nieosobowe, takie jak data i godzina odwiedzin strony, przeglądane podstrony, wcześniej odwiedzana strona (z której weszliście Państwo na naszą stronę), typ używanej przeglądarki (np. Chrome, Internet Explorer), typ wykorzystywanego przez Państwa systemu operacyjnego (np. Windows lub Mac OS), czy nazwa domeny i adres Państwa Dostawcy Usług Internetowych (np. AOL).
 • Nasze pliki cookies, sygnały nawigacyjne, ani dane rejestru sieci nie gromadzą żadnych danych osobowych. Nie zawierają one danych osobowych, takich jak Państwa nazwisko czy adres poczty elektronicznej.
 • W niektórych przypadkach możemy także gromadzić przekazane przez Państwa dobrowolnie informacje na Państwa temat, takie jak ogólne dane statystyczne, np. wiek, płeć, wielkość gospodarstwa domowego, kod pocztowy, preferencje i zainteresowania.

3. INFORMACJE O PLIKACH COOKIE.

 • Podczas przeglądania przez Państwa naszej strony internetowej lub reklam interaktywnych możemy gromadzić pewne nieosobowe informacje na Państwa temat. Gromadzenie takich informacji nieosobowych dokonywane jest przy pomocy technologii „cookie” lub “sygnałów nawigacyjnych” (zwanych także “jednopikselowymi plikami GIF” lub „pingami sieciowymi”). Nasze pliki cookies, sygnały nawigacyjne, ani dane rejestru sieci nie gromadzą żadnych danych osobowych.
 • Strona www.antamion.com wykorzystuje pliki cookie i sygnały nawigacyjne.
 • Pliki cookie (tak zwane “ciasteczka”) to dane komputerowe, głównie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych Antamion, przeznaczone do stosowania w powiązaniu ze stronami internetowymi. Zazwyczaj plik cookie zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, godzinę zachowania pliku na urządzeniach końcowych oraz numer indywidualny.
 • Sygnały nawigacyjne to oprzyrządowanie strony internetowej, które pomaga nam na przykład ustalić, czy strona była przeglądana, czy nie, a jeśli tak – ile razy. Gdy zażyczycie sobie Państwo przesyłania informacji o promocjach lub newslettera, możemy wykorzystywać sygnały nawigacyjne do ustalenia, ile z e-maili zostało faktycznie otwartych. Generalnie każdy obraz elektroniczny oglądany w ramach strony internetowej, w tym baner reklamowy, może działać jako sygnał nawigacyjny.
 • Operator Strony internetowej umieszcza pliki cookies na urządzeniach końcowych Antamion i ma do nich bezpośredni dostęp.
 • Ciasteczka są wykorzystywane w następujących celach:
  – tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sieci korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu możliwe jest udoskonalanie ich struktury i zawartości;
  – utrzymywanie sesji Użytkowników Sieci (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wpisywać nazwy i hasła po przeglądaniu stron;
  – określenie profilu Użytkownika celem wyświetlania materiałów reklamowych dopasowanych do tego profilu, szczególnie w sieci reklamowej Google Network.
 • Strona internetowa Antamion wykorzystuje głównie dwa podstawowe rodzaje plików cookie: cookie sesyjne i cookie trwałe. Sesyjne pliki cookies to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Trwałe pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez pewien czas, określony w parametrach pliku cookie lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy Strony internetowej Antamion mogą zmienić te ustawienia. Przeglądarka umożliwia usuwanie ciasteczek. Możliwe jest także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje, jak to zrobić, można znaleźć w dokumentach przeglądarki.
 • Ograniczenia wykorzystywania plików cookies mogą wpływać na niektóre z funkcji dostępnych na Stronie internetowej Antamion.
 • Reklamodawcy i partnerzy współpracujący z Operatorem Strony internetowej mogą także wykorzystywać pliki cookies umieszczane na urządzeniach końcowych Użytkowników Sieci.
 • Zalecamy zapoznanie się z politykami ochrony prywatności, przyjętymi przez te spółki, z których można dowiedzieć się, w jaki sposób korzystają one z plików cookies dla celów statystycznych.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, szczególnie Google, do wyświetlania reklam, które są dopasowane do konkretnego sposobu korzystania ze Strony Antamion. Sieci te mogą przechowywać informacje o ścieżkach nawigacyjnych użytkownika i czasie, jaki spędził na danej stronie.
 • Jeśli chodzi o informacje na temat preferencji użytkownika, gromadzone przez sieć reklamową Google, każdy użytkownik może zobaczyć i edytować informacje zawarte w plikach cookies przy pomocy następującego narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. DZIENNIKI SERWERA

 • Informacje na temat niektórych z zachowań Użytkowników są rejestrowane w dziennikach na poziomie serwera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach prowadzenia administracji Stroną internetową Antamion i zapewniania najbardziej sprawnego wykorzystania usług hostingowych.
 • Przeszukiwane zasoby są identyfikowane po adresach URL. Ponadto, zapisywane mogą być następujące informacje:
  – data zapytania,
  – godzina wysłania odpowiedzi,
  – nazwa stacji klienta – identyfikacja dokonywana jest przy pomocy protokołu HTTP,
  – informacja o błędach, jakie wystąpiły podczas realizacji transakcji HTTP,
  – adres URL poprzednio odwiedzanej strony (link typu referrer) – jeśli wejście na Stronę internetową nastąpiło przez link referencyjny,
  – informacje o przeglądarce użytkownika,
  – adres IP.
 • Wyżej wymienione dane nie są wiązane z konkretnymi osobami odwiedzającymi strony.
 • Dane te służą wyłącznie celom prowadzenia administracji serwerem.

5. PODAWANIE DANYCH

 • Dane mogą być udostępniane stronom trzecim wyłącznie w dozwolonych prawem granicach.
 • Nie będziemy bez Państwa zgody sprzedawać podanych przez Państwa informacji stronom trzecim. Niekiedy możemy udostępniać dane osobowe otrzymane od Państwa (takie jak nazwisko, adresy korespondencyjne i adresy email) naszym dostawcom, wykonawcom lub partnerom w związku z usługami, jakie osoby te lub podmioty wykonują dla nas lub wraz z nami. Dostawcom tym, wykonawcom lub partnerom nie wolno używać tych danych w żadnym innym celu, aniżeli świadczenie usług dla nas, nie wolno im też udostępniać tych danych ani ich odprzedawać. Do usług, jakie świadczą na naszą rzecz, należy na przykład przesyłanie próbek produktów lub kontaktowanie się ze zwycięzcami naszych konkursów.
 • Zastrzegamy sobie również prawo do udostępniania informacji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o informacje wystosowywane przez uprawnione do tego organy rządowe lub wówczas, gdy jest to wymagane prawem, o czym mowa poniżej.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie:
  – za zgodą tej osoby
  – w celu wykonania kontraktu zawartego z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia czynności przedkontraktowych na wniosek tej osoby,
  – jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora, Administrator może być zobowiązany podać zgromadzone informacje uprawnionym organom na podstawie złożonych zgodnie z prawem wniosków, w zakresie wynikającym z takich wniosków
  o przetwarzanie jest konieczne dla celów wynikających ze słusznych interesów administratora lub strony trzeciej.
  Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych osobowych. Zgodnie z nią przetwarzane są wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE – JAK W PRAKTYCE WYRAZIĆ ZGODĘ I JĄ COFNĄĆ

 • Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie niezbędnych dla procesów potwierdzenia tożsamości, bezpieczeństwa, serwisowania i preferencji użytkownika może utrudnić, a w pewnych przypadkach uniemożliwić użytkownikowi przeglądanie stron internetowych.
 • Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie znajdują się w dokumentach przeglądarki internetowej

7. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona ani kierowana do dzieci poniżej wieku 13 lat i nie będzie celowo gromadzić danych umożliwiających identyfikację od osób z tej grupy wiekowej. Zachęcamy rodziców do podjęcia czynnej roli w aktywności online ich dzieci i przeprowadzenie rozmowy z dziećmi na temat ujawniania danych umożliwiających identyfikację na stronach internetowych.

8. LINKI DO INNYCH STRON

Możemy przekazywać Państwu linki do innych stron internetowych. Proszę pamiętać, że nie możemy zagwarantować ani poręczyć za praktyki gromadzenia danych, stosowane przez takie inne strony internetowe. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności stron internetowych, których linki przesyłamy.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Stawiamy sobie za cel utrzymanie bezpieczeństwa danych przekazywanych nam przez Państwa i będziemy podejmować zasadne środki ostrożności, by chronić Państwa dane osobowe przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem lub modyfikacją. Nasi dostawcy, wykonawcy lub partnerzy, którzy mają dostęp do Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem usług na naszą rzecz mają obowiązek zachować poufność danych oraz zakaz wykorzystywania tych danych w celu innym, aniżeli wykonywanie usług, jakie świadczą na naszą rzecz.

10. DOSTĘP DO PAŃSTWA INFORMACJI I KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, albo w przypadku, gdy podaliście Państwo lub inna osoba podała Państwa dane umożliwiające identyfikację poprzez tę stronę internetową, a chcielibyście te dane zmienić lub usunąć, prosimy o kontakt z:
Antamion Spółka z o.o.

11. DOSTĘP

Na Państwa wniosek zapewnimy Państwu zasadny dostęp do Państwa danych osobowych, byście mogli zobaczyć, jakie dane przechowujemy oraz zwrócić się o ich korektę, jeśli takie będzie Państwa życzenie. Mogą Państwo zwrócić się do nas o udzielenie dostępu, pisząc na adres podany poniżej w Danych Kontaktowych. Po złożeniu przez Państwa wniosku o dostęp, udostępnimy dane osobowe objęte wnioskiem, tak szybko jak tylko będzie to możliwe ze względów praktycznych. Jeśli będą chcieli Państwo poprawić swoje dane osobowe, prosimy przesłać do nas pisemne wyjaśnienie dotyczące konkretnej danej, która zgodnie z Państwa przekonaniem winna być skorygowana.

12. BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH

Przechowujemy, gromadzimy i w inny sposób przetwarzamy dane głównie na serwerach znajdujących się we Francji. Podejmujemy zasadne środki ostrożności, by chronić Dane Osobowe znajdujące się na tych serwerach przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem oraz dostępem przez osoby nieupoważnione, nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem. Podejmujemy także zasadne wysiłki, by utrzymać wiarygodność Danych Osobowych pod kątem zamierzonego celu ich wykorzystania, ich dokładność, aktualność i kompletność. Przechowujemy informacje przez okres zasadnie konieczny dla celów biznesowych lub dla dopełnienia naszych obowiązków prawnych.

13. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

 • Macie Państwo prawo do bycia zapomnianym.
 • Macie Państwo prawo do wystąpienia do nas o usunięcie waszych danych osobowych, a także do wnioskowania o poinformowanie innych administratorów danych, którym Państwa dane osobowe zostały przekazane, że wystąpiliście z takim wnioskiem.
 • Macie prawo do bycia zapomnianym pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków:
  – cel przetwarzania jest wyeliminowany,
  – wycofaliście zgodę na przetwarzanie:
  – sprzeciwiliście się przetwarzaniu danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją osobistą lub przetwarzaniu danych w celach marketingowych,
  – przetwarzanie Państwa danych było niezgodne z prawem
  – gdy istnieje prawny obowiązek usunięcia danych
  – gdy chodzi o dane dziecka
 • Wykonamy to przysługujące Państwu prawo poprzez bezzwłoczne zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych i ich usunięcie, chyba że zaistnieją konkretne okoliczności ograniczające prawo do bycia zapomnianym, na przykład:
  – jeżeli istnieje prawo, które nakłada wymóg przetwarzania danych osobowych,
  – jeżeli zaistnieje sytuacja, w której przetwarzanie danych będzie konieczne do ustalenia, wniesienia lub obrony roszczeń.

14. WYKONYWANIE PRAW

Wszelkie pytania lub obawy dotyczące niniejsze Polityki Prywatności Danych Osobowych należy kierować na dane kontaktowe podane poniżej. Zbadamy sprawę i podejmiemy próbę rozstrzygnięcia zażaleń lub sporów dotyczących danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności Danych Osobowych. W przypadku zażaleń, które zostały niezadowalająco rozpatrzone można skontaktować się z lokalnym Organem ds. Ochrony Danych UE.

15. DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności Danych Osobowych, albo w przypadku chęci uzyskania dostępu do Danych Osobowych, jakie możemy posiadać na Państwa temat, prosimy o kontakt na adres: info@antamion.com

Antamion Spółka z o.o.

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 01 lipiec 2020r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności.