Innowacyjne instalacje mikroturbin wodnych

Mikroturbiny wodne produkowane przez firmę Sunwa (Tecnoturbines) są specjalnie zaprojektowane do wytwarzania energii elektrycznej w zmiennych warunkach hydraulicznych, wykorzystujące nadmiar ciśnienia występujący w sieciach wodociągowych. Technologia Tecnoturbines elektronicznie modyfikuje prędkość obrotową turbiny do punktu, w którym generuje ona maksymalną możliwą moc w danych warunkach hydroenergetycznych, a następnie przekazuje wytworzoną energię do sieci z zachowaniem parametrów wymaganych przez operatora sieci.

Opatentowana technologia

Opatentowana i unikalna technologia sterowania mikroturbiną stosująca nowoczesne protokoły typu IoT.

100% energii odnawialnej

Mniejsze oddziaływanie na środowisko niż energia z wiatru i słońca. Prostsze podłączenie do sieci energetycznej.

Okres zwrotu z inwestycji nawet od 2 lat

Rentowne projekty, o wysokim ROI. Stałe dochody przy bardzo niskim ryzyku ekonomicznym.

Poznaj ciekawe zalety instalacji turbinowych

które wyróżniają turbiny na tle innych instalacji OZE

Generacja energii w trybie ciągłym

Mikroturbina, w odróżnieniu od np. instalacji PV, pracuje non-stop 24 godz. / dobę, 365 dni w roku. Wielkość produkowanej energii dla danej turbiny zależy tylko od ilości przepływającej wody, co może być zmienne w okresach letnich i zimowych.

Duża produkcja energii

Turbina produkuje dużo energii na kW mocy ze względu na pracę ciągłą 24 godz. W zależności od warunków hydrologicznych turbina o mocy 20 kW produkuje tyle energii rocznie co instalacja PV o mocy prawie 200 kW.

Nie zakłóca krajobrazu lub otoczenia

Instalacja mikroturbinowa jest kompaktowa, w odróżnieniu od farm fotowoltaicznych lub wiatraków. Rurociągi doprowadzające wodę mogą być ukryte pod ziemią, a sama turbina umieszczona w niewielkim pomieszczeniu technicznym.

Bezobsługowa praca

Instalacja turbinowa jest bezobsługowa. Oprogramowanie zarządzające turbiną zapewnia prawidłową pracę turbiny w każdych warunkach przepływu wody.

Prosta zasada działania

Kompaktowa i nieskomplikowana instalacja

Wykorzystaj spadek wody do generacji zielonej energii