Zielone źródła energii dla lepszej przyszłości Twojej firmy

Wspieramy rozwój zrównoważonej energetyki, oferując kompleksową obsługę od analizy potrzeb, poprzez doradztwo, projektowanie i realizację instalacji odnawialnych źródeł energii.

Profesjonalny zespół o unikatowej wiedzy, kompetencjach i doświadczeniu w dziedzinie innowacyjnych źródeł energii odnawialnej i elektromobilności.

Jesteśmy zorientowani na innowacje, zarówno w zakresie technologii, jak i usług dla klienta. Stosujemy rozwiązania klasyczne jak np. fotowoltaika na dachy i grunt, ale także innowacyjne jak fotowoltaika pływająca czy mikroturbiny do odzysku energii spadku wody. Współpracujemy z profesjonalnymi partnerami biznesowymi i dostawcami zapewniającymi komponenty wysokiej jakości i najnowszych generacji.

Zespół ekspertów

Umiejętność wyboru najlepszych technologii OZE dla określonego projektu. Zdolność do zarządzania i realizacji projektów OZE.

Analiza potrzeb klienta

Audyt energetyczny, badanie zużycia energii, kalkulacja oszczędności wynikających z implementacji rozwiązań odnawialnych.

Propozycje rozwiązań OZE

Najbardziej optymalne technologie. Możliwość zastosowania różnych form energii w zalezności od lokalnych uwarunkowań. Szeroka możliwość dopasowania do potrzeb klienta.

Implementacja i realizacja

Projektowanie, budowa i instalacja systemów OZE. Utrzymanie i serwisowanie instalacji. Weryfikacja i monitorowanie wydajności.

Naszą zaletą jest szeroka gama technologii, którymi dysponujemy i które możemy zastosować dla Twojej firmy

Naszą inspiracją jest, aby energia w Twojej firmie nie była tylko kosztem, ale poprzez to, że jest zielona i tania napędzała rozwój Twojej firmy.

Fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne dachowe i gruntowe

Pływająca fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne na zbiornikach wodnych

Mikroturbiny hydrauliczne

Turbiny rekuperacyjne do odzysku energii hydraulicznej

Analiza zużycia energii

Dobór najodpowiedniejszej technologii. Optymalizacja kosztów i efektywności OZE.

Opracowanie dokumentacji

projektowej i wykonawczej instalacji OZE. Procedowanie uzgodnień, decyzji i pozwoleń dla każdego etapu inwestycji.

Elektromobilność zasilana OZE

Ładowarki elektryków podłączone do OZE, ładowarki z magazynami energii, mobilne ładowarki.

Przykłady realizacji OZE: nowoczesność, oszczędność, efektywność i ochrona środowiska

Wspieramy rozwój zrównoważonej energetyki, oferując kompleksową obsługę od analizy potrzeb, poprzez doradztwo, projektowanie i realizację instalacji odnawialnych źródeł energii.

Nasze technologie - Liczby i Fakty

Nasze technologie OZE charakteryzują się unikalnymi cechami, które pozwolą Ci osiągnąć znacząco większe korzyści ekonomiczne oraz lepiej zadbać o środowisko naturalne.

+10%

wyższe uzyski energetyczne dla pływającej PV niż klasycznej

1,5 MW/ha

dla elektrowni solarnej na wodzie

7x

więcej energii uzyskuje się z mikroturbiny niż z fotowoltaiki

25+

projektowany czas okres działania pływającej instalacji PV

do 80%

pływająca PV zmniejsza parowanie wody

3 lata

okres zwrotu inwestycji dla instalacji mikroturbinowej